AR&GE TASARIM MERKEZLERİ

Acrux Tech başarılı mühendisleriyle hizmetlerini taçlandırıyor !

MALİ VE TEKNİK FİZİBİLİTE ANALİZİ ÇALIŞMALARIMIZ

 • Firma bünyesinde yapılmış/yapılan/yapılacak projelerin 5746 kapsamında ki uygunluğunun kontrol edilmesi.
 • Firma bünyesinde yürütülen çalışmaların mali ve teknik açıdan teşvik programlarına uygunluğunun kontrol edilmesi.
 • Firma personellerinin ARGE/Tasarım merkezi için ilişkilendirilmesi ve Merkez personelleri üzerinden maksimum sağlanacak teşviğin belirlenmesi.
 • Firmanın faaliyet-destek ilişkisinin kurgulanması.
 • Merkezi oluşumu kapsamında firmanın yıllık vergi kazancının belirlenmesi.

BAŞVURU VE KURULUŞ ÇALIŞMALARIMIZ

 • Merkezin 3 yıllık aksiyon planının belirlenmesi
 • Merkezin proje matriksinin oluşturulması.
 • Bakanlığa sunulmak üzere seçilen projelerin yönlendirme ve detaylandırma çalışmalarının yapılması.
 • Merkezin yönetim planının oluşturulması ve organizasyon şemasının oluşturulması.
 • Merkezin proje yürütme planının belirlenmesi.
 • Merkezin performans değerlendirme ve ödül sisteminin belirlenmesi varsa uygunluğunun kontrol edilmesi.
 • ARGE/Tasarım merkezi stratejilerinin belirlenmesi.
 • Başvuru dosyasının hazırlanması ve başvuru yapılması.
 • Merkezin tanıtım sunumunun hazırlanması.
 • Başvurusu yapılan merkeze kurul öncesi firmamız tarafından ön denetim yapılması.

TEKNİK SÜRDÜRME ÇALIŞMALARIMIZ

 • Komisyon kararı doğrultusunda 1 yıllık faaliyet planlaması yapılması ve üç aylık dönemlerde faaliyetlerdeki gerçekleşmelerin kontrol edilmesi.
 • ARGE/Tasarım merkezi prosedürlerinin oluşturulması.
 • ARGE/Tasarım merkezi süreç takip formlarının oluşturulması.
 • ARGE/Tasarım merkezi personellerine içselleştirme eğitimlerinin verilmesi.
 • ARGE/Tasarım merkezi personellerinin fikir-patent-öneri temalı etkinlik programları belirlenmesi ve rutin olarak gerçekleştirilmesi.
 • Aylık sistem güncellemelerinin yapılması.
 • ARGE/tasarım merkezi projelerinin yazılması.
 • Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması.

ÜCRETSİZ DESTEK ALIN

Acrux Ekibi'nden destek alarak işletmeniz için en doğru yol haritasını çizin!