TEKNOPARK VE TTO

Acrux Tech başarılı mühendisleriyle hizmetlerini taçlandırıyor !

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ -TEKNOPARK

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Firmalarımızın doğru projeler ve doğru mali yapı ile bu bölgelerde hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak üzere özellikle aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir.

  • Başvuru Hazırlama ve Başvuru Faaliyetleri
  • a) Teknokent’e uygun projelerin belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi)
  • b) SWOT analizleri, kaynak araştırması, proje verimlilik analizi
  • c) Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması
  • d) Teknokent başvuru dosyasının oluşturulması
  • e) Teknokent başvurusunun yapılması
  • e) Başvuru sunumu ve savunmaya hazırlık
  • e) Başvuru değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
  • e) Gereken durumlarda başvurunun revizyonunun yapılması

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ (TTO)

TÜBİTAK 1601 ve 1503 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME

Programları proje kurgularının yapılması, başvuru ve başvuru sonrası sürecin takibinin yapılması, ilgili dosyaların hazırlanması danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

TÜBİTAK Girişimcilik Endeksi Sıralamasında üst sıralarda yer almak için strateji planlarının yapılması ve bunların TTO-Teknokent ile bütünleştirilmesi stratejilerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

ÜCRETSİZ DESTEK ALIN

Acrux Ekibi'nden destek alarak işletmeniz için en doğru yol haritasını çizin!