AR&GE TASARIM MERKEZLERİ

Acrux Tech başarılı mühendisleriyle hizmetlerini taçlandırıyor !

1-) MALİ VE TEKNİK FİZİBİLİTE ANALİZİ ÇALIŞMALARIMIZ

 • a) Firma bünyesinde yapılmış/yapılan/yapılacak projelerin 5746 kapsamında ki uygunluğunun kontrol edilmesi.
 • b) Firma bünyesinde yürütülen çalışmaların mali ve teknik açıdan teşvik programlarına uygunluğunun kontrol edilmesi.
 • c) Firma personellerinin ARGE/Tasarım merkezi için ilişkilendirilmesi ve Merkez personelleri üzerinden maksimum sağlanacak teşviğin belirlenmesi.
 • d) Firmanın faaliyet-destek ilişkisinin kurgulanması.
 • e) Merkezi oluşumu kapsamında firmanın yıllık vergi kazancının belirlenmesi.

2-) BAŞVURU VE KURULUŞ ÇALIŞMALARIMIZ

 • a) Merkezin 3 yıllık aksiyon planının belirlenmesi
 • b) Merkezin proje matriksinin oluşturulması.
 • c) Bakanlığa sunulmak üzere seçilen projelerin yönlendirme ve detaylandırma çalışmalarının yapılması.
 • d) Merkezin yönetim planının oluşturulması ve organizasyon şemasının oluşturulması.
 • e) Merkezin proje yürütme planının belirlenmesi.
 • f) Merkezin performans değerlendirme ve ödül sisteminin belirlenmesi varsa uygunluğunun kontrol edilmesi.
 • g) ARGE/Tasarım merkezi stratejilerinin belirlenmesi.
 • h) Başvuru dosyasının hazırlanması ve başvuru yapılması.
 • i) Merkezin tanıtım sunumunun hazırlanması.
 • j) Başvurusu yapılan merkeze kurul öncesi firmamız tarafından ön denetim yapılması.

3-) TEKNİK SÜRDÜRME ÇALIŞMALARIMIZ

 • a) Komisyon kararı doğrultusunda 1 yıllık faaliyet planlaması yapılması ve üç aylık dönemlerde faaliyetlerdeki gerçekleşmelerin kontrol edilmesi.
 • b) ARGE/Tasarım merkezi prosedürlerinin oluşturulması.
 • c) ARGE/Tasarım merkezi süreç takip formlarının oluşturulması.
 • d) ARGE/Tasarım merkezi personellerine içselleştirme eğitimlerinin verilmesi.
 • e) ARGE/Tasarım merkezi personellerinin fikir-patent-öneri temalı etkinlik programları belirlenmesi ve rutin olarak gerçekleştirilmesi.
 • f) Aylık sistem güncellemelerinin yapılması.
 • g) ARGE/tasarım merkezi projelerinin yazılması.
 • h) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması.

ÜCRETSİZ DESTEK ALIN

Acrux Ekibi'nden destek alarak işletmeniz için en doğru yol haritasını çizin!